Verslag Salamanderexcursie 2 april 2011, van 9.00 - 12.00 uur.
Eveline Stegeman-Broos.

Bij een prachtige zonsondergang vrijdagavond heb
ik de fuiken in de rietplas gezet. Helaas hebben er de volgende ochtend geen
liefhebbers gemeld. Daardoor had ik wel meer tijd om uitgebreid foto’s te
maken, maar de volgende keer  hoop ik
toch op meer animo. Het is toch leuker om dit met elkaar te doen!

Fuik 1: zuidoever rietplas
1 Cybister lateralimarginalis (een roofkever)  1
1 Kleine watersalamander (man)
1 Heikikker (juveniel)
4 Tiendoornige stekelbaars 

Fuik 2: noord-oostoever  rietplas
2 Kleine watersalamander (man)
2 Kleine watersalamander (vrouw)
2 Tiendoornige stekelbaars 

Op de oever waren veel zandloopkevers waar te
nemen. De groene zandloopkever heb ik 
kunnen fotograferen.

Aanvullend heb ik nog met het net bemonsterd. Naast veel stekelbaarzen
heb ik 2 waterpieptorren gevangen. Deze weinig algemene waterkever heeft een
voorkeur voor ondiep vegetatiearm water met een bodem (zand/leem) waarop een
laagje detritus (modder) aanwezig is. Vaak voldoen pioniermilieus aan deze
voorwaarden. Wanneer de kever wordt vastgepakt produceert hij een duidelijk
piepend geluid d.m.v. stridulatieribbels aan de binnenkant van zijn
dekschilden.

Kleine watersalamander (man)Groene zandloopkever

 

Deel deze pagina