Op zoek naar de kamsalamander nabij het Hondenven  

Omdat er mogelijk eitjes zijn waargenomen van de kamsalamander nabij het Hondenven, wil ik dit jaar eens nader onderzoek doen naar deze bijzondere salamander.  Dit wil ik vooral gaan doen middels salamanderfuiken.

Kamsalamanderkamsalamanders uit het Luttenbergerven.

Wie het leuk lijkt om mee te gaan in het veld om de fuiken te legen is natuurlijk welkom.  Naast de speurtocht naar salamanders zullen we ook aandacht besteden aan andere waterdieren die we tegen komen, en ook rondvliegende libellen zullen we niet negeren.  Zonder tegenbericht ga ik de volgende ochtenden van 9.00 uur tot 12.00 uur op salamanderjacht.

Zaterdagochtend 2 april. (rietplas Hondenven) : Rond 9 uur bij ingang Hondenven. Ben je later dan kun je me vinden bij de rietplas ten westen van het Hondenven.

Zaterdagochtend 16 april. (slenk nabij rietplas Hondenven): Rond 9 uur bij ingang hondenven. Ben je later dan kun je me vinden bij de slenk ten westen van het hondenven.

Zaterdagochtend 7 mei. (kikkerpoel): Rond 9 uur bij  bocht Hunzenweg – Vikkersweg.

Locatie salamanderexcursieNiet bij A verzamelen! De kikkerpoel is bij de rode stip.

Informatie bij: Eveline Stegeman-Broos, Mooie Vrouwenweg 24  Almelo. 0546-532558/06-25488858

 

Deel deze pagina