Het Springendal is een brongebied met beekbegeleidende bossen en hooilandjes. 
Ter hoogte van het parkeerterrein van de brandtoren bevind je je op de scheiding van twee stroomgebieden: dat van de Regge en de Dinkel.
Westelijk wateren de beekjes af op de Regge, de Mosbeek is daarvan een voorbeeld. Oostelijk stromen de beken, zoals de Springendalbeek, naar de Dinkel.

Brede orchisDalkruid

Het Springendal is een landschappelijk mooi terrein waar je bijna overal kunt wandelen. Je loopt over en langs de beekjes, waar het zeldzame Paarbladig goudveil regelmatig te vinden is. De vijvers die je passeert bevatten de bronnen waar de beekjes uit ontstaan. In het water vind je de Drijvende waterweegbree, een bijzondere plant van kwelwater. De drassige hooilanden langs de beek en "Het Onland"  een heidegebied met jeneverbessen, zijn niet toegankelijk. In de bossen langs de Hooidijk kun je op enkele plaatsen Zevenster vinden. 

In het terrein is aandacht besteed aan het herstel van de oude akkervegetatie. Daar, waar het Landschap de akkers in ere heeft hersteld zie je weer volop Korenbloemen, Echte kamille, Klaprozen en andere typische akkerbloemen zoals de bijzondere Amsinckia.

In het gebied De Sprengen is een voormalig akkerland omgevormd tot natuurgebied. Met veel succes, bijzonderheden als Gevlekte orchis, Brede orchis en zaailingen van Jeneverbes zijn er aangetroffen.

 

Deel deze pagina