Excursie Brunninkhuizerbeek

Excursie van 3 juli naar de herstelde bronnen bij Brunninkhuis, 8 deelnemers.

In het kleinschalige gebied is het stroomdal van de Brunninkhuizerbeek hersteld door plaggen en ondieper maken van waterlopen. Tijdens onze tocht zagen we een gevarieerd landschap ontstaan met schakeringen in de vegetatie tussen natte en drogere plekken. Massale bloei van de gele Grote ratelaar in het gras, het blauw van Moerasvergeet-mij-nietjes in het water en de statige stengels van Veldrus rond de beek vormen een aantrekkelijke aanblik. We constateerden dat de Brede orchis zich inmiddels heeft gevestigd in het beekdal. We hoorden het Porceleinhoen zijn naam (Crex crex) roepen en de Geelgors op de achtergrond.

Verder wandelend in het gebied van het Springendal treffen we vele biotopen en afwisseling in het landschap. De oude houtwallen met Adelaarsvarens en Eikenpage, de graanakkers met Korenbloem, Dauwnetel, Slofhakken en Kleinbloemige amsinckia, de boerenerven met Doornappel, Kleine brandnetel en Kaal knopkruid, de bermen met kamilles en kaasjeskruiden.

Deel deze pagina