Verslag van de Inventarisatie tijdelijke natuur op het bedrijvenpark Twente Noord,d.d.23 april 2012.

 
We kwamen aan het eind van een weg en naar het scheen ook aan het eind van wat we de beschaafde wereld plegen te noemen.Vóór ons een uitgestrekt vlak terrein met een (uitgegraven?) waterpartij van ongeveer 1200 vierkante meter en de resten van een maisperceel.
Dit is een stuk "tijdelijke natuur".De bestemming van het geheel is industrieterrein maar vooralsnog krijgt in een deel er van de natuur een kans.
We zijn hier met zijn zevenen om een eerste inventarisatie te maken van wat er leeft. Binnenkort zal er wat afgraving plaatsvinden en kunnen zich pionierplanten gaan vestigen.
De ontwikkeling zal maandelijks worden gevolgd en hierover zal tenslotte aan de gemeente worden gerapporteerd zodat men kan beoordelen of dat initiatief navolging verdient.
Hier stonden we dan voor de eerste keer,onder een grijze lucht met een dreiging van regen en met op het eerste gezicht wat opkomend fluitenkruid en een handvol paardenbloemen. Nauwlettend spiedend schuifelden we over het terrein. En wat op het eerste gezicht en dor terrein lijkt blijkt dan al 65 plantensoorten te herbergen, waaronder vroegeling, soredieus leermos, Noorse ganzerik en krulzuring.
En dan vraag je je af:Ïs het verbazingwekkend dat er zo veel variatie te zien is of is het beschamend dat je het eerder nooit zag? Laten we maar zeggen dat het geweldig is om het alsnog te leren zien.
 
We hoorden patrijzen,we zagen wat algemeen voorkomende vogelsoorten. Jammer genoeg niet de slechtvalken die hier in februari j.l.zijn gesignaleerd.
 
 
Op 23 mei gaan we verder.
 
Vriendelijke groet,

Ben
Meer foto's in het album Tijdelijke natuur

excursie tijdelijke natuur

Deel deze pagina