Ten zuiden van Vasse ligt een uitgestrekt heide- en bosgebied dat in bezit is van het Landschap Overijssel.
Het terrein is archeologisch van betekenis doordat er vele grafheuvels in liggen. Afgelopen jaren zijn vele verwaarloosde grafheuvels hersteld en zichtbaar gemaakt in het landschap. 
Door plagwerkzaamheden wordt ook de oorspronkelijke heidevegetatie hersteld, die erg vergrast was door Bochtige smele. 
Het gebied wordt doorkruisd door een beekje, dat op natuurlijke wijze door de natuur slingert. 

Onderdeel van het gebied is de Teerkuil, een oude dump van chemisch afval, die nog steeds niet is gesaneerd. 

In de nabije omgeving van de Vasserheide, vlak bij de Tumuliweg, komen enkele boeiende stukjes natuur voor. Een van de weinige vindplaatsen van Knautia en ook een oude beekloop met zeldzaamheden als Schedegeelster en Verspreidbladig goudveil. De laatste soort is inmiddels verdwenen. Helaas gaan deze stukjes met name door slecht beheer meer en meer achteruit.

VasseZwarte heidelibel

Deel deze pagina