Excursieverslag
2 juli 2011: Libellen speuren in het hondenven. 

Deelnemers: Louis Veldhuis en Eveline
Stegeman-Broos

Louis

Met af en toe een zonnetje tussen het
wolkendek, was het toch een aardige ochtend. Samen met Louis heb ik de 2
salamanderfuiken geleegd en naar libellen gespeurd. Er stond een fuik aan de westoever van het Hondenven en een fuik in de noordoever van de Rietplas.

 

Fuik 1: Noord-westoever hondenven tussen de snavelzegge.

Cybister lateralimarginalis imago (Tuimelaar) - 5 ex.
Ilyocoris cimicioides (Platte waterwants) - 1 ex.
Bovengenoemde waterroofkever komt veelvuldig voor in het hondenven. Het is een vrij grote (3 a 4 cm) , eivormige waterroofkever die goed kan zwemmen. De kever staat te boek als vrij zeldzaam, maar ik kom de kever regelmatig in allerlei
wateren tegen. De platte waterwants is ook een dier wat zeer algemeen is en overal te vinden is.

Fuik 2: Noord-oostoever Rietplas.
Cybister lateralimarginalis imago - 3 ex.

10-doornige stekelbaars - 2 ex.
Groene kikker-larven (grote larven) - 10 ex.

Hoewel er in het hondenven zelf ook veel groene kikkers aangetroffen zijn, hebben we de larven alleen aangetroffen in de rietplas. Deze plas is minder zuur dan het hondenven omdat deze plas ook met grondwater gevoed wordt. Het hondenven wordt vooral door regenwater gevoed.
Blijkbaar is de rietplas een betere kraamkamer voor de groene kikkers dan het Hondenven. Omdat ik mijn determinatietabellen voor het op naam brengen van de groene kikker-larven bij
het hondenven had laten liggen, namen we de larven mee terug naar het Hondenven. Helaas, larven van groene kikkers schijnen niet op naam gebracht te kunnen worden! Jammer het waren juist mooie grote exemplaren. Er zaten dikke jongens bij van zeker 4 a 5 cm.  Voor onderscheid tussen de larven van de heikikker en de bruine kikker kun je naar de liptandjes kijken met een loupe.

Bij de Rietplas zagen we nog wel een dodaars, een aalscholver en 2 nijlganzen. 
Tijdens het vangen en speuren naar libellen kwamen we de volgende beesten tegen:

Gewone oeverlibel vrouwtje (liet zich
uitgebreid fotograferen) - 1 ex.
Zwarte heidelibel (hondenven) - 1 ex.
Lantaarntje (vooral bij de rietplas) - 5 ex.
Watersnuffel (vooral bij het hondenven veel) - 100  ex.
Koraaljuffer (alleen bij het hondenven) - 15 ex.
Gewone pantserjuffer (hondenven) - 40 ex.
Tengere pantserjuffer (hondenven) - 20 ex.

Icarusblauwtje (rietplas) - 1 ex.
Metaalvlinder (struikheide) - 2 ex.
Boomblauwtje - 1 ex.
Groot dikkopje - 1 ex.
Rietvink rups (hondenven) - 1 ex.
Groene zandloopkevers (hondenven plagstroken) - 5 ex
Heikikker juveniel (hondenven) - 2 ex.

Aan het magere lijstje libellen is goed te zien dat het weer niet optimaal was die ochtend. We hebben weinig grote libellen zien vliegen. Wel hebben we veel pantserjuffers kunnen vangen en gedetermineerd, maar veel waren er nog niet voldoende uitgekleurd. Toch was het weer een leerzame ochtend met verassingen. Want zeg nu zelf, hoe vaak kun je een paartje groene zandloopkevers nu van zo dichtbij fotograferen?!  Ook de metaalvlinder was weer prachtig om te zien. Als er weinig libellen zijn, ga je toch op zoek naar andere beestjes en
laat je je verrassen.


Eveline Stegeman-Broos

Zandloopkevers

 

Deel deze pagina