Vogelexcursie

Zondagmorgen waren we met veertien
natuurliefhebbers te gast bij Boer Broenink in Langeveen. Onder leiding van
Boer Jan en vogeldeskundige Henk van der Aa van het IVN en de vogelwerkgroep Twente,
liepen we een halfuurtje later, gevuld met koffie en cake, in het weiland waar
de blaarkoppen nieuwsgierig naar ons kwamen kijken. Het is een oud Hollands ras
wat er spannend uitziet met een masker om zijn/haar ogen.

In de verte ligt het unieke natuurgebied van
de Engbertsdijkvenen waar de blaarkop-ossen vrij rond lopen en het gras en
jonge boompjes verorberen waardoor de hei vrij spel krijgt. We keken niet
alleen naar de lucht en boomkruinen maar ook naar de grond en het kwam zover
dat we met z’n allen rond een uitwerpsel van een os kwamen te staan. Het
natuurlijk voedsel maakt dat de ossenvlaaien aantrekkelijk zijn voor torretjes
en ander klein gebroed zodat, die dan weer gegeten worden door vogels, en zelfs
dassen. Ook het weiland waar we dwars doorheen liepen zag er anders uit, veel meer
paardenbloemen en andere planten door het gras, regenwormuitwerpselen, kortom
een rijk bodemleven dank zij het biologisch boeren. Het zou wel eens kunnen dat
de korhoender bijna uitgestorven is doordat er te weinig voedsel aanwezig is
voor de kuikens en dat het biologisch boeren hier een positieve bijdrage aan
zou kunnen leveren vertelde Henk.

De eerste vogel die we zien is een sperwer.

Bij de voerakkers
(een perceel ingezaaid en een perceel mais), waren veel kepen, die zich met z’n
allen op de mais storten en er zingend weer uit kwamen. De voerakkers trekken
natuurlijk veel vogels en op hun beurt trekken zij weer roofvogels aan. Om de
zangvogels gelegenheid te geven om te vluchten zijn er vluchtboompjes bij de
voerakker geplaatst.

Ook rietganzen komen op het voedsel af en
zelfs de kraanvogel die daarna rust zoekt in het ontoegankelijke veengebied.

Twee van de KNNVers (Ben en Karel)
registreerden de vogels voor het onderzoek wat de KNNV doet bij de Natuurboeren
van Overijssel. Niet iedereen heeft ze gezien…., maar zij schreven op: sijs,
kneu, pimpelmees, kramsvogel, zwarte kraai, buizerd, spreeuw, houtduif, vink,
ringmus, heggemus, blauwe reiger, staartmees, goudhaan en allemaal hebben we
gezien een overvliegende groep ganzen, mooi in V vorm. In een gedeelte waar
veel berkenboompjes groeiden zagen we systematisch rijen gaatjes, alsof iemand
een rechte lijn voorgeboord had. Henk dacht dat dit de grote bonte specht had
gedaan, een bijzonder gezicht, nog nooit gezien.

Dank zij de deskundigheid van Henk van der Aa
ten aanzien van vogels en het enthousiasme van boer Jan ten aanzien van gebied
en het biologisch beheer ervan hebben we een geweldige wandeling gehad waar
iedereen moe maar enthousiast van terug kwam. Helemaal veel bewondering hadden
we voor onze oudste deelneemster uit Vriezenveen van 82 en al lid van de KNNV
sinds haar jeugd. Alleen daarom zou je al lid van de KNNV worden en blijven.

Wegens doorslaand succes denken we aan volgend
jaar nog een keer, dus bekijk de website regelmatig.

Vogelexcursie

 foto: Dave Mason

 

Deel deze pagina