Tussen Wierden en Nijverdal ligt het restant van een oud hoogveengebied: het Wierdense veld. 
Door ontwatering is van het oorspronkelijke zeer natte veengebied veel verloren gegaan, levend hoogveen is er niet meer. De velden kleuren nu geel door het Pijpestrootje en hier en daar steken de witte vlaggen van het Veenpluis op uit de natste delen.

Op de drogere delen van het Wierdense Veld wordt het bos gekapt en laten de boeren hun schapen grazen. De bedoeling is dat de heide hier de overhand krijgt.  Sinds het einde van de jaren zeventig zorgt de schaapskudde van Landschap Overijssel ervoor dat de heide instant blijft. Vergrassing en berkenopslag wordt op deze manier tegengegaan.

Het Wierdense Veld is ruim 400 ha. groot. Je kunt er veel vogels zien zoals: wulp, slobeend, roodborsttapuit, geelgors, boompieper. In de trektijd worden er regelmatig kraanvogels in  het Wierdense gesignaleerd.
Tot in de jaren tachtig broedden in het Wierdense Veld nog korhoenders, nu komen deze alleen nog op de Sallandse heuvelrug voor.

Fraai veenmosLibel op Dophei

Deel deze pagina