Je kunt lid worden door je via de landelijke site in te schrijven en je afdeling te kiezen.

Je krijgt behalve de landelijke zaken als het kwartaalblad Natura en de maandelijkse landelijke Nieuwsbrief, van de afdeling Utrecht ons kwartaalblad Convo en de maandelijkse Nieuwsbrief met activiteiten.

Contributie/lidmaatschap 2019:

. Gewoon lid: € 29

. huisgenootlid: € 11,50

. jeugdlid*: € 17,75; *het jeugdlidmaatschap geldt tot en met het kalenderjaar waarin je 25 wordt.

. Convolid: € 11

te voldoen op rekening NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. Afd. Utrecht. Graag het lidnummer vermelden, dat is te vinden op de adressticker van de Convo. Wie na 1 september lid wordt betaalt € 7,00 tot het einde van het kalenderjaar.

U-pashouders kunnen hun contributie geheel of gedeeltelijk voldoen uit hun budget. Neem contact op met de ledenadministrateur.

Opzegging van het lidmaatschap vóór 1 november.

Leden van de KNNV zijn bij activiteiten van de KNNV verzekerd tegen persoonlijke aansprakelijkheid.

 

Deel deze pagina