Je kunt lid worden door je via de landelijke site in te schrijven en je afdeling te kiezen.

Je krijgt behalve de landelijke zaken als het kwartaalblad Natura en de maandelijkse landelijke Nieuwsbrief, van de afdeling Utrecht ons kwartaalblad Convo en de maandelijkse Nieuwsbrief met activiteiten.

Contributie/lidmaatschap 2020:

. Gewoon lid: € 29,75

. huisgenootlid: € 12

. jeugdlid*: € 17,75; *het jeugdlidmaatschap geldt tot en met het kalenderjaar waarin je 25 wordt.

. Convolid: € 11

Alle leden waarvan een emailadres bekend is zullen in de 2e helft van december door de penningmeester benaderd worden met een betalingsverzoek en met daarin een betalingslink. We verzoeken deze leden dringend om via deze link te betalen.

Leden waarvan het emailadres niet bekend is worden verzocht op de onderstaande manier hun contributie te betalen.

Uiterlijk 1 april 2020 maar liefst eerder de contributie voldoen op rekening NL96INGB0000512683 t.n.v. Kon. Ned. Natuurhistorische Ver. Afd. Utrecht. Graag het lidnummer vermelden, dat is te vinden op de adressticker van de Convo. Wie na 1 september lid wordt betaalt € 7,00 tot het einde van het kalenderjaar.

Is er op 1 april na herhaalde betalingsverzoeken in Convo en mail geen betaling ontvangen dan wordt per post een betalingsherinnering verstuurd. Bij betaling na 1 april 2020 worden de bedragen met €1 verhoogd, zoals in de ALV 2019 is besloten.

U-pashouders kunnen hun contributie geheel of gedeeltelijk voldoen uit hun budget. Neem contact op met de ledenadministrateur.

Opzegging van het lidmaatschap vóór 1 november.

Leden van de KNNV zijn bij activiteiten van de KNNV verzekerd tegen persoonlijke aansprakelijkheid.

 

Deel deze pagina