Datum: 
donderdag 20 februari 2020 19:30
Type activiteit: 
Vergadering

Het vergadergedeelte begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan onder andere het Jaarverslag 2019 en het Jaarplan 2020, maar ook een statutenwijziging. Het bestuur stelt voor de naam van onze vereniging van KNNV afdeling Voorne te veranderen in KNNV afdeling Hollandse Delta.

Om 20.45 uur houdt Rolf Roos een interessante lezing over het thema “Bloeiende duinen van Nederland”. Rolf geeft u een actueel beeld van de Nederlandse duinen en vertelt u over de ongekende rijkdom van het kustgebied door aan de hand van 100 soorten van zuid naar noord langs de duingebieden te reizen. Over het belang van de duinen van Voorne wisselt hij graag van gedachten met zijn toehoorders. Rolf is ook auteur van boek “Bloeiende duinen” dat in de pers lovende recensies kreeg.

Voor leden van de KNNV is het boek na afloop van de lezing met een korting van € 10,-- verkrijgbaar.

Voor de stukken voor deze vergadering: zie de bijlagen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
BC Tenellaplas
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina