Datum: 
zaterdag 24 november 2018 10:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Verzamelen om 10.00 uur bij het E.I.C Gebouw, Noordzeeweg 6,Rozenburg.

In het hart van het havengebied ligt de Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen de Nieuwe
Waterweg en het Calandkanaal. U kunt er kilometerslang eindeloos rondstruinen, met nu
eens zicht op reusachtige zeeschepen, dan weer op kuddes Schotse hooglanders en Konikpaarden.

Een door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele
decennia spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtig landschap. Bij de ingang van het gebied
ligt het Educatief Informatie Centrum van het Havenbedrijf Rotterdam, dat ook per schip
bereikbaar is. Verder lopen er diverse leidingstroken door het gebied (grote ondergrondse
buizen die olie, gas en chemicaliën transporteren tussen opslagtanks en fabrieken) en staat
er een radarpost van de Rotterdamse haven. Allemaal infrastructuur die prima samengaat met
de natuur op de Landtong.

De Landtong is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Plassen en poelen zitten vol eenden,
ganzen en rietvogels. Scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig, tal van
andere steltlopers komen er op doortrek en houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er.

De laatste jaren verschijnt er langzaam meer bos en struweel, waardoor spechten, nachtegaal,
spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken. Niet alleen de broedvogels nemen toe, ook
planten en insecten doen het goed.
Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd.
Overigens is de Landtong het vlinderrijkste terrein2018 nr 3 in de Branding - 5
in de wijde omtrek. Alleen in Voornes Duin komen enkele soorten extra voor.

Informatie bij Jan den Exter, 06-58833606

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
E.I.C. gebouw, Noordzeeweg 6, Rozenburg
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina