Datum: 
vrijdag 8 december 2017 20:00
Type activiteit: 
Lezing

De KNNV afdeling Voorne nodigt u uit voor een Informatieavond met voordrachten over het Kierbesluit en de gevolgen voor de natuur.
Op 8 december 2017, aanvang presentatie 20:00 uur
Vogelwerkgroep KNNV afd. Voorne
locatie Bezoekerscentrum Tenellaplas, Duinstraat 12a, 3235NK Rockanje

De Vogelwerkgroep heeft het initiatief genomen om een aantal sprekers uit te nodigen die vanuit verschillende invalshoeken het Kierbesluit, het Droomfonds project Haringvliet en de gevolgen voor de natuur in het algemeen en de vogels in het bijzonder zullen belichten.
Een medewerker van Rijkswaterstaat geeft een inleiding over het Kierbesluit.

Gerrit Dommerholt van Vogelbescherming Nederland en projectleider van het Droomfonds Haringvliet legt uit wat dankzij het Droomfonds rond het Haringvliet uitgevoerd wordt en wat de plannen zijn in de nabije toekomst.

Vanuit Sovon vogelonderzoek Nederland zal Jan-Willem Vergeer ons informeren over het “Onderzoek Broedvogels van het Haringvliet”.

Deze informatie wordt nader toegelicht door Floor Arts van Deltamilieu met een presentatie over het onderzoek naar broedsucces van kustvogels in 2017 op de eilanden in het Haringvliet.

Met betrekking tot de gevolgen van de kier gaat Jan-Willem Vergeer in op de behoefte om monitoring te laten plaatsvinden. Er zijn in onze regio in dat opzicht nog "witte vlekken" op de kaart.

Met gezamenlijke inzet van vrijwilligers van de Hoekse Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten kunnen we hieraan wellicht een bijdrage leveren. Op deze avond kunnen we hopelijk vervolgafspraken maken voor een dergelijke inzet.

Programma

1.    Intro Kierbesluit (RWS)
2.    Droomfonds project Haringvliet (VBN_Gerrit Dommerholt)
3.    Onderzoek Broedvogels van het Haringvliet (Sovon_Jan-Willem Vergeer)
4.    Onderzoek broedsucces kustbroedvogels in 2017 op de eilanden in het Haringvliet. (DPM_Floor Arts)
5.    Witte vlekken in monitoringsgegevens (Sovon-Jan-Willem Vergeer)
6.    Aanzet en vervolgafspraken om vanuit vwg-en witte vlekken, structureel, in te kleuren. (Peter Vermaas)

Georganiseerd door: 
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina