Datum: 
zondag 10 maart 2019 08:00
Type activiteit: 
Excursie - vogels

o.l.v. Jos Schreiner

Vertrek 08.00 uur van de carpoolplaats kruising Zwarte weg en de N57.

Vogelaars kunnen hun hart ophalen aan de Zuidkust van Schouwen. Na 25 jaar is natuurherstelproject ‘Plan Tureluur’ in 2015 officieel afgerond. Hier vind je een vogelgebied van internationale allure, waar Europees bijzondere soorten zoals kluut, wulp en strandplevier zich thuis voelen. Het gebied is onlosmakelijk verbonden met grootste en natste Nationaal Park van Nederland: de Oosterschelde. Veel kustvogels vinden hun voedsel buitendijks in de Oosterschelde en rusten in de binnendijkse gebieden van de Zuidkust van Schouwen.

We gaan op zoek naar de verschillende soorten ganzen, eenden en steltlopers die zich in het gebied ophouden. Ook voor roofvogels is het een geweldig gebied. Met een beetje geluk zien we Buizerds, Torenvalken en Slechtvalk. We beëindigen de excursie rond 14:00u.
Denk aan warme kleding en dranken!

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Carpoolplaats kruising Zwarte weg en de N57.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina