dinsdag 3 december 2019

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met 36 andere Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties de provincie opgeroepen om serieus werk te maken van schoon en duurzaam vervoer, schone industrie en te investeren in natuurinclusieve kringlooplandbouw, een circulaire economie en grootschalig natuurherstel. Zij hebben deze oproep gedaan door het overhandigen van het Actieplan Stikstof Zuid-Holland, voorafgaande aan het politieke debat in de Provinciale Staten over stikstof op 6 november 2019. De KNNV afdeling Voorne was één van de ondertekenaars van dit plan. Zoals bekend hebben de natuurgebieden in de Hollandse Delta op Voorne veel te lijden onder de stikstofdepositie. Het hele plan is via de bijlage te lezen.

Deel deze pagina