zaterdag 9 februari 2019

Al jarenlang werken natuurorganisaties, gemeentes, provincie en ondernemers met steun van de Nationale Postcode Loterij aan rust- en broedplekken voor vissen en vogels en mogelijkheden voor mensen om van de unieke deltanatuur te genieten in het Haringvliet. Nu de Haringvlietsluizen op een kier staan, is er weer een open verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en vogels.
 

Op 5 februari 2019 werd een nieuw eiland, met de welluidende naam “Bliek” midden in het Haringvliet officieel geopend. Het bestuur van de KNNV afdeling Voorne was daarbij aanwezig. De gasten maakten een korte boottocht naar Bliek om er een korte wandeling te maken. Bliek biedt onmisbare voedsel-, broed- en voortplantingsplaatsen voor vogels en vissen.  De verwachting is dat soorten als visdief, bontbekplevier en strandplevier er gaan broeden.
Staatsbosbeheer en Hoekschewaards Landschap zorgen ervoor dat begroeiing geen kans krijgt, zodat vogels er kunnen broeden. Een speciaal uitkijkpunt ontwikkeld door Vogelbescherming Nederland biedt een bijzonder inkijkje in het leven op het eiland.

Deel deze pagina