dinsdag 28 november 2017

In 2016 hebben we in het kader van de totstandkoming van de nieuwe Vogelatlas een oproep gedaan om het hele jaar door meldingen van boomklevers in te sturen.  Boomklevers zijn eenvoudig te herkennen en in het broedseizoen behoorlijk luidruchtig. Veel mensen hebben dan ook waarnemingen ingezonden.

Tot ver in het eerste decennium van deze eeuw broedden er maar enkele paartjes van de boomklever op Voorne- Putten.  Sindsdien is  daar een enorme omslag in te zien. In 2016 broedde er meer dan 60 paar op ons eiland, hoofdzakelijk op Voorne. Op Putten broedde er twee paar. Het ouder worden van de bossen heeft hier zeker mee te maken gehad. Hierdoor kwam er meer nestgelegenheid in de vorm van boomholtes beschikbaar. In de winter  worden er op het hele eiland boomklevers gezien.

In het eerstvolgende nummer van In de Branding (februari 2018) verschijnt een artikel waarin Theo Briggeman, Bert van Dijk en Hans Op den Dries uitgebreid ingaan op het voorkomen van de boomklever op Voorne- Putten.

Deel deze pagina