dinsdag 5 november 2019

De eerste broedvogelrapporten zijn al weer beschikbaar gekomen. Medio augustus publiceerde Karel Adriaanse zijn rapport over de broedvogels van het Mildenburgbos.

Het huidige Mildenburg (inclusief een deel van het Reigersnest) heeft een oppervlak van ca 40 ha. Het gebied wordt door het ZHL beheerd en is opengesteld voor het publiek. Het terrein is bosrijk met o.a. een manteling van oude beuken en een laan van beuken en eiken uit de 19e eeuw. Het Reigernest bevat een open zanderig terrein en een deel met grove dennen.

Het doel van de inventarisatie is het vaststellen van het aantal territoria van broedvogels in het Mildenburg. Op verzoek van het Zuid-Hollands Landschap is de inventarisatie uitgevoerd door Peter Vermaas en Karel Adriaanse, beide lid van onze Vogelwerkgroep.
In totaal zijn er 41 soorten waargenomen. Van 31 soorten werden er broedterritoria vastgesteld.

Ten opzichte van eerdere onderzoeken in de periode 1984-1988 en 2001-2002 is de rijkdom van soorten en aantallen per soort ernstig afgenomen. Een soort als Grauwe Vliegenvanger nam flink in aantal af. Gekraagde Roodstaart, Koekoek, Nachtegaal, Wielewaal en Zomertortel werden niet meer waargenomen. Het gaat om soorten die het ook elders in Nederland vaak moeilijk hebben.

Ten opzichte van de telling uit 2007 is er sprake van een behoorlijke stijging van de soorten en aantallen.

Nieuwe soorten zijn de Boomleeuwerik en de Bosuil.

Highlights in 2019 waren een paartje Appelvink en Boomleeuwerik, twee paartjes Bosuilen, twee paartjes Fluiters, een paartje Grauwe Vliegenvanger, een horst van de Havik en de vele paartjes Boomklevers, Boomkruipers, Grote Bonte Spechten en tot slot maar liefst 82 territoria van Roodborsten.

Voor het volledige rapport - zie de bijlage op deze pagina 

Deel deze pagina