zondag 2 augustus 2020

In de ledenvergadering van februari hebben de aanwezige leden ingestemd met een wijziging van onze naam. De afdeling Voorne wordt de afdeling Hollandse Delta. Omdat het statutair noodzakelijke quorum aan leden toen niet aanwezig was, werd voor 13 maart 2020 een extra ALV uitgeschreven. Door de corona-crisis is deze extra ALV niet kunnen doorgaan.

De extra ledenvergadering zal nu plaatsvinden op vrijdag 18 september a.s. om 19.45 uur en wordt gecombineerd met de dan al geplande bijeenkomst van de Vogelwerkgroep.

Als het om corona redenen niet zou lukken deze vergadering in fysieke vorm te laten plaatsvinden, zal deze ALV langs digitale weg plaatsvinden, en niet in fysieke vorm. Houdt u de berichtgeving daarover op de website en Facebook goed in de gaten.

Nadere informatie ook via het emailadres van de secretaris, p.vermaas@gmail.com.  

 

Deel deze pagina