zondag 27 januari 2019

Het Jaarplan 2019. Daarin worden de speerpunten voor onze werkzaamheden in dit jaar
aangegeven. Ook voor dit jaar hebben we keuzes moeten maken.
De nagestreefde plannen passen binnen het Beleidsplan 2017 – 2020

Deel deze pagina