donderdag 8 oktober 2020

Op 18 september 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering ook in tweede instantie ingestemd met de wijziging van onze naam. Onze vereniging gaat voortaan KNNV afdeling Hollandse Delta heten. In het dagelijkse spraakgebruik gaan we ons Natuurvereniging Hollandse Delta noemen.

In de loop van oktober zal de akte die deze naamswijziging officieel moet maken bij de notaris passeren. Daarna gaan we onze naamswijziging in fasen invoeren en bekend maken.

Het toeval wil dat het landelijk bureau  binnenkort een nieuwe website voor alle afdelingen uitrolt. We zullen dat moment benutten om onze nieuwe naam op deze site te introduceren. Ook de emailadressen zullen dan worden aangepast. Het komende jaar gaan we onze naam verder naar buiten toe communiceren en integraal in al onze uitingen toepassen. Dan zullen bijvoorbeeld ook onze folders en banners worden vernieuwd en komt er een uitgebreid perstraject.

Deel deze pagina