zondag 6 januari 2019

Nieuwjaarstoespraak van Theo Briggeman, voorzitter van de KNNV afdeling Voorne 6 januari 2019

In het eerste weekend van januari hebben we als vanouds een begin gemaakt met twee van onze langlopende onderzoeken, te weten de wintertelling van overwinterende vleermuizen in bunkers, en de roofvogeltelling op Voorne-Putten Rozenburg. Zelf telde ik gisteren de roofvogels op de Maasvlakte. Onder een grote windturbine trof ik een dode buizerd aan, wellicht een slachtoffer van deze windmolen. Symbool van ons werk in een notendop: onderzoek en natuurbescherming. Onderzoek dat met veel kennis en passie wordt verricht, vaak gedurende een lange reeks van jaren. Dat onderzoek doen we vaak voor Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap.
Het deed me onwillekeurig terugdenken aan een gesprek dat ik afgelopen voorjaar had met een medewerker van Ravon, die mij vertelde dat ze blij waren met het onderzoek dat we voor hen deden. Een beetje onderzoek kost toch al gauw € 3000,-- ex BTW. Wij deden het kosteloos. In 2018 verrichtte onze afdeling al gauw 40 onderzoeken. Als we zouden aannemen dat deze onderzoeken bij een professioneel bureau gemiddeld € 1500,-- zouden moesten kosten, leert een snelle berekening dat we voor organisaties als ZHL en NM al gauw € 60.000,-- besparen, en vermoedelijk nog veel meer. Deze natuurorganisaties zouden dat niet kunnen betalen, en wij doen het graag. We kunnen trots zijn op deze prestatie, en zeker ook op de kwaliteit van de rapportages.

Het afgelopen jaar zijn we voor het eerst ook in contact getreden met drie gemeentebesturen, die we uitnodigden voor onze Estafette dag in augustus (8 excursies). Ze kenden ons amper en waren onder de indruk van onze activiteiten. Het gemeentebestuur van Hellevoetsluis nodigde ons uit voor een voorlichtingsochtend met burgemeester en wethouder. Dat heeft geleid tot de eerste vormen van samenwerking met deze gemeente. We worden voortaan betrokken bij bestemmingsplannen die worden voorbereid en niet pas in de bezwarenfase. We gaan ook samenwerken bij het geven van voorlichting over de mooie natuurgebieden die er in deze gemeente liggen. De gemeente wilde ook weten hoe we tegen de plaatsing van windmolens aankeken, vlakbij één van die natuurgebieden. Het maakt duidelijk dat we in een ingewikkelde discussie terecht kunnen komen. Geven we voorrang aan natuurwaarden of juist aan een belangrijke milieudoelstelling? Is er een middenweg?

We hebben de ambitie een kenniscentrum van natuur en landschap te zijn, ook voor gemeentebesturen. Dat vergt een veel betere communicatie van onze kant. Belangrijke rapportages zullen we veel meer onder het voetlicht moeten brengen, en dat geldt ook voor het werk van de KNNV.
Ons tijdschrift zal ook voor dit doel verder verbeterd worden. Lezingen en excursies zullen wederom in grote getale worden georganiseerd. En, niet onbelangrijk, we streven naar een forse uitbreiding van het aantal leden of donateurs. Werf eens iemand in uw familie of vriendenkring als donateur, het geeft ons uiteindelijk meer invloed, ook in ons natuurbeschermingswerk. Voor een bedrag van € 20,-- wordt je al donateur, en hoef je niet eens zelf actief te worden. Of doe een lidmaatschap of donateurschap cadeau!

Deel deze pagina