zondag 2 december 2018

Door Theo Briggeman

Het afgelopen half jaar is de raaf enkele tientallen keren in het duingebied van Voorne waargenomen, vooral in de buurt van het Breede Water. Tot nu toe werden er zelden of nooit raven op Voorne gezien. In de periode maart t/m juni 2018 werd er ook een paartje raven op Goeree en Schouwen gespot (Sterna, augustus 2018). De raaf is ook daar een nieuwe soort.

Raven zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Nederland uitgezet, nadat ze eerder waren uitgestorven. Ze zijn eerst op de Veluwe gaan broeden, en zijn sindsdien aan een opmars in Nederland bezig. In 2016 broedde er een paartje in Noord-Holland. Dit jaar werd er een paartje in de Kennemerduinen gezien (Het Vogeljaar, 2018.3). In 2013 broedde er een paartje op de Horsten in Wassenaar (Limosa 2013.1). Het is niet ondenkbaar dat de raaf zich nu ook als broedvogel  in onze regio gaat vestigen. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Deel deze pagina