zondag 5 januari 2020

De Rechtbank in Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat er geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), mede namen een groot aantal lokale natuurorganisaties waaronder de KNNV afdeling Voorne, waren in beroep gekomen tegen de toestemming die de provincie had gegeven voor afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar.
Smienten zijn kleine eenden uit het arctisch gebied, die onder meer in ons land overwinteren. De aantallen van deze eend zijn sinds de eeuwwisseling geslonken.
Nu heeft de rechtbank de beroepen van de natuurorganisaties gegrond verklaard en het afschot definitief verboden.
De rechtbank constateert dat de populatie smienten in een matig ongunstige staat van instandhouding verkeert en dat afschot kan bijdragen aan een verdere afname van de aantallen smienten. De provincie heeft daarom onvoldoende onderbouwd dat de staat van instandhouding van de smient niet verder zal verslechteren door het afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar.
De KNNV is zeer verheugd met deze uitspraak.

Deel deze pagina