vrijdag 22 december 2017

De rechtbank Den Haag heeft op 21 december 2017 de jacht op smienten in de provincie Zuid-Holland voorlopig verboden. Vogelbescherming, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en een groot aantal regionale natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de KNNV afdeling Voorne, hebben onlangs bezwaar aangetekend tegen het plan van de provincie om 6500 smienten af te laten schieten. De aantallen van deze fraaie eend, die in Nederland komt overwinteren, neemt al decennia lang af.

Vorige jaar schortte de rechtbank de jacht – mede op verzoek van onze afdeling - ook al op.

De provincie maakte echter deze zomer een nieuw plan dat de jacht mogelijk moest maken. Provinciale Staten keuren dit plan vorige maand goed, vanwege de schade die aan de landbouw zou worden toegebracht. Ruim 10.000 mensen protesteerden tegen dit besluit. De rechtbank vindt nu dat de onderbouwing van dit plan twijfelachtig is en de stand van de smient verder in gevaar kan brengen. In afwachting van de bezwaarschriftenprocedure schort de rechtbank de jacht daarom op. De smienten zijn ook de komende winter weer veilig.

Deel deze pagina