maandag 13 november 2017

De redactie van ons tijdschrift In de Branding is op zoek naar:
-    Een corrector, dat wil zeggen iemand die de concept teksten voor ons tijdschrift controleert op de juiste spelling en zinsopbouw, aan de hand van bestaande richtlijnen. Het gaat om vier edities per jaar. Affiniteit met de Nederlandse taal is gewenst!

-    Een nieuw lid voor ons zeer enthousiaste team, in verband met de vacature die is ontstaan door het vertrek van Piet Mout. Het is niet per se de bedoeling dat het nieuwe redactielid zelf artikelen schrijft, al is dat natuurlijk altijd erg welkom. De redactie is verantwoordelijk voor de vormgeving van ons blad, het bedenken van thema’s voor nieuwe edities en het aanzoeken van auteurs. We komen vier keer per jaar bijeen.

-    Tot slot zijn we op zoek naar één of meerdere redactieleden voor onze digitale Nieuwsbrief, waarin we in aanvulling op ons tijdschrift korte nieuwtjes, excursies en lezingen aan alle leden en belangstellenden toesturen. De Nieuwsbrief kent een eigen redactie en verschijnt 10-12 keer per jaar. De eindredactie van de Nieuwsbrief en In de Branding is wel in handen van één vaste eindredacteur.

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Tom van Wanum, onze huidige eindredacteur (tomvanwanum@xs4all.nl of 0181-625538 ).

Deel deze pagina