dinsdag 10 december 2019

In 2018 heeft het bestuur van de KNNV afdeling Voorne besloten om met alle werkgroepen van de KNNV een gezamenlijk onderzoek naar de effecten van de kier te gaan doen.
In overleg met Natuurmonumenten is besloten om het onderzoek op het Quackgors te gaan uitvoeren omdat dit gebied dicht bij de Haringvlietsluizen ligt, en de mogelijke effecten hier het grootst zullen zijn.
De onderzoeken in het jaar 2018 betreffen een 0 meting. Omdat deze onderzoeken plaatsvonden voor de inwerkingtreding van de kier, wordt de situatie van voor de kier vastgelegd.
In 2019 heeft een tweede onderzoek plaatsgevonden, dit is het eerste onderzoek na de inwerkingtreding van de kier. In dit verslag kunnen de resultaten van 2019 vergeleken worden met die van 2018 en kunnen er eerste voorzichtige conclusies worden getrokken.

Zie de bijlage voor het volledige verslag

Deel deze pagina