maandag 6 juli 2020

Langzamerhand starten we weer wat activiteiten op. Eerder meldden wij u al dat de meeste van onze onderzoeken door zijn gegaan. De VWG publiceerde zelfs al het eerste inventarisatierapport, over de broedvogels van het Groene Strand West. De in juni geplande libellenexcursie ging niet door, ditmaal niet het gevolg van de corona maar door het slechte weer. In juli staat er nu een vlinderexcursie gepland, zie ook elders in deze Nieuwsbrief.

Vanaf 1 september wordt het ook weer mogelijk in het Bezoekerscentrum Tenellaplas wekgroepsbijeenkomsten te organiseren. De 1.5 meter eis blijft natuurlijk wel gelden, evenals de andere RIVM-voorschriften. Laat ons vooral ook weten wat u van het opstarten van de activiteiten vindt.

Voor eind augustus is de jaarlijkse Estafette Dag gepland. Het is onzeker of deze dag wel kan doorgaan. Houdt u vooral de website en Facebook in de gaten, we informeren u daar zo actueel mogelijk over de stand van zaken.

Inmiddels verscheen ook ons Jaarboek 2019, waarin de belangrijkste ontwikkelingen in natuur en landschap zijn beschreven. Het boek werd naast de leden ook aan een groot aantal instanties toegezonden en werd met veel waardering ontvangen.

Theo Briggeman
voorzitter KNNV afdeling Voorne

Deel deze pagina