Datum: 
zaterdag 15 juni 2019 07:00 tot 18:00
Type activiteit: 
Excursie - vogels

Vogelexcursie Oldambt - De Dollard - Polder Beebaart - Eemshaven 

Deze zaterdag naar een nieuw vogelgebied voor de K.N.N.V.: Oost - Groningen!
onder andere naar de gemeente Oldambt een fusie van de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland. Het is een uitgestrekt akkerbouwgebied waar vele soorten graan worden verbouwd. Ze zeggen ook wel de graanschuur van Nederland. En daar is het ons nu net om begonnen. Want de roofvogel die daar bijna jaarlijks tot broeden komt is de Grauwe kiekendief.

Als vereniging deze dag op zoek naar deze prachtige roofvogel die zijn nest op de grond tussen de granen maakt. Door de succesvolle broedsels van de afgelopen jaren zijn er ook jongen gezenderd die bijna het jaar rond worden gevolgd. Zodoende weet men exact waar ze verblijven. Vooral belangrijk in de overwintergebieden in Afrika, daaruit kan informatie verkregen worden over wat daar moet worden gedaan om de vogel er een betere biotoop te geven. Om te overleven en vet reserves op te bouwen voor ze naar ons land gaan om te broeden. Uiteraard wordt gekeken naar akkervogels waar het over het algemeen slecht mee gaat volgens de nieuwe Sovon Atlas. Denk maar eens aan Geelgors, Veldleeuwerik en Kneu om maar enkelen te noemen.

En dan is het maar een klein eindje naar de Dollard voor een bezoek aan vogelkijkhut de “Kiekkaste”: de hut op palen in de kwelder. Hier zijn vele steltlopers te observeren. Daarna een kijkje bij de Punt van Reide aan de mond van de Dollard. Als de tijd het dan nog toelaat nog naar de Eemshaven, meestal ook een plek voor wat bijzondere soorten. Al met al een drukke en interessante vogelkijkdag die alleen maar leuker wordt als er vele soorten gespot worden.

Het bezoekerscentrum Dollard wordt op nieuw ingericht en is van 4 Januari tot 1 juni 2019 gesloten. De oude kijkhut in de Beebaartpolder is gesloopt en de nieuwe vogelkijk hut is in het najaar van 2019 pas gereed. Ze herstellen de natuurwaarden van de Polder Breebaart door o.a. slib te onttrekken. En vervangen de vogelkijkhut met aanleg mindervaliden pad naar de vogelkijkhut en gaan een nieuwe vogelkijkwand aanleggen. 

Een bezoek aan de Eenshaven is door diverse werkzaamheden aan de dijk voor deze dag niet zo interessant zodat we nu beter naar het Roegwold kunnen gaan.

Vertrek: 07.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen.

Terug: ongeveer tegen 18.00 uur (maar kan iets later worden).
Meenemen: eten en drinken voor de gehele dag, verrekijker, vogeltelescoop, vogelboek en goed schoeisel.

 

De Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief doet veel onderzoek naar grauwe kiekendieven. En met name in de Oost-Groninger akkers zijn verschillende vormen van natuurbeheer in agrarisch gebied in de praktijk gebracht. Meer informatie over deze werkgroep is hier te vinden op hun site. 

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Het Manitobaplein in Vriezenveen
Contactpersoon: 
Gerrit Schepers
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina