donderdag 30 november 2017

Aan: bewoners, belanghebbenden en/of geïnteresseerden

 

Betreft:Uitnodiging algemene informatieavond Engbertsdijksvenenop 30 november 2017

Geachte bewoner, belanghebbende en/of geïnteresseerde,

In de afgelopen maanden is er binnen het project ‘Planvorming Engbertsdijksvenen’ veel werk verzet. Tijd om u weer bij te praten over de stand van zaken. Wij nodigen u graag uit voor een algemene informatieavond op donderdag 30 november aanstaande in zaal Waaijer, Hardenbergerweg 275 te Langeveen. Rond half 8 staat de koffie en thee klaar.

 

Om 20.00 uur start het programma.

Wat staat er op het programma?

- Algemene inleiding over de stand van zaken van het project.

o Stand van zaken rondom de monitoring van de grondw aterstanden door Herbert Bos.

o Een korte toelichting op de uitspraak van de Raad van State door de Provincie Overijssel.

o Stand van zaken onderhoudsw erkzaamheden Staatsbosbeheer door Corné Balemans.

- De resultaten van de ecologische hydrologische schouw die binnen het gebied is uitgevoerd met als doel de huidige situatie in beeld te brengen. Dat houdt in  dat er op diverse plaatsen is gekeken naar de grondwaterstanden, de veendikte en de ontwikkeling van de vegetatie.

- Een toelichting op de vervolgstappen van het project.

 

Wij ontmoeten u graag op 30 november aanstaande!

 

Met vriendelijke groet,

Namens het project ‘Planvorming Engbertsdijksvenen’

Erik Back de Onafhankelijk voorzitter

 

Meer informatie is hier ook te vinden op de site van de Provincie Overijssel

Deel deze pagina