zondag 11 maart 2018

Hoera het is gelukt.

Dank zij subsidies van Provincie, Gemeente Twenterand en Landschap Overijsel en met medewerking van Staatsbosbeheer (SBB) en Waterschap Vechtstromen kon  deze maand de aanleg van de FAUNAPASSAGE  bij De Pollen worden afgerond. 

De Fa. Arfman te Holten heeft in krap 3 weken tijds het werk geklaard, bestaande uit de aanleg van:

In de bosgedeelten heeft SBB  het tracé voor de geleide stroken vrij gemaakt van bomen, struiken en stobben, begeleid door vrijwilligers van de KNNV.

Woensdag 7 maart 2018. werd de laatste hand gelegd aan de afwerking en op maandag 12 maart vond de oplevering plaats van de Fa. Arfman aan onze KNNV (opdrachtgever).


Hoe verder: 

Vanaf nu zijn de KNNV vrijwilligers inzetbaar bij beheer/onderhoud van de passage en monitoring van de goede werking. Het plaatsen van lichtreflectors ter voorkoming van o.a. reewild aanrijdingen en een educatief informatiebord op de SBB parkeerplaats staan ook nog op het actiepunten lijstje.

We blijven er nog wel even mee bezig! 

 https://www.knnv.nl/afdeling-vriezenveen/nieuws/knnv-vriezenveen-gaat-fa...

 

Deel deze pagina