donderdag 4 februari 2016

Het Europees Parlement wil de Europese wetgeving voor natuur behouden. Het Europees Parlement stemde met 592 stemmen voor en 52 stemmen tegen met ruime meerderheid voor het rapport over biodiversiteit van Europarlementariër Mark Demesmaeker. Daarmee stemt het parlement tegen een herziening van onder andere de vogel- en habitatrichtlijn.

Het Europees Parlement heeft zich bijna unaniem tegen de pogingen van het Nederlandse kabinet gekeerd om de Europese natuurwetten te verwateren. De wetten worden momenteel tegen het licht gehouden en zowel de vorige als de huidige coalitie tracht al jaren deze gelegenheid aan te grijpen de wetten af te zwakken. 

"Een overwinning voor de biodiversiteit, een slag voor de lobby tegen natuurwetgeving" stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na instemming van de grote meerderheid in het Europarlement met het rapport over de tussentijdse herziening van de biodiversiteitsstrategie. 

Ook D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy heeft zich vanaf het begin hier tegen verzet: "De Europese natuurwetgeving is een van de grootste successen van Europa. Indien goed uitgevoerd en gehandhaafd zijn ze een garantie voor rijke natuur met veel biodiversiteit. Verwateren zou een historische vergissing zijn." 

Stop achteruitgang:

Al jaren kijkt natuurminnend Europa met enige vrees naar het Nederlands voorzitterschap. In eerste instantie werd vanuit het kabinet hard ingezet op het afzwakken van de vogel- en habitatrichtlijnen. Nadat landen als Duitsland, Frankrijk, Polen en Luxemburg zich uitspraken tegen het openbreken van de natuurwetten, begon Nederland langzaam bakzeil te halen. 

“Nu heeft het Parlement zich ook duidelijk uitgesproken tegen het verzwakken van de richtlijnen. Het zou ook bizar zijn geweest. Uit de tussentijdse evaluatie van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2010-2020 blijkt dat Europa de doelen niet gaat halen. We zullen alles uit de kast moeten halen om de achteruitgang te stoppen en daar is sterke wettelijke bescherming essentieel bij”, aldus Gerbrandy.

Bron http://www.duurzaamnieuws.nl/

Hier staat de tekst van de resolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2016 over de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU

 

Klik op de foto hier onder om zijn verhaal te horen.

 

Deel deze pagina