vrijdag 19 juli 2019

Boerenlandvogels in Twenterand 

De provincie Overijssel heeft aan de gemeente Twenterand een forse subsidie toegekend voor maatregelen voor boerenlandvogels. Het ging in dit geval specifiek om de Patrijs, Veldleeuwerik, Ringmus en Geelgors. Verspreid in de gemeente zijn hiervoor boeren bereid gevonden, een deel van hun perceel in te zaaien met een bloemrijk kruidenmengsel. Verder worden nog een drietal keverbanken aangelegd. Dit zijn verhoogde stroken in een akker, met eveneens kruiden maar ook grassoorten. De bedoeling is dat deze een paar jaar achtereen zo blijven liggen. Ze zijn op een paar plaatsen in het land toegepast, waar al ervaring is opgedaan met biotoopverbetering voor Patrijzen. Deze vinden hier jaarrond voedsel en dekking, waar vanzelfsprekend ook andere soorten wel bij varen. 

Voor het komend najaar is nog de aanleg van een aantal houtsingels gepland, ook weer voor voedsel en als schuilgelegenheid. Hopelijk blijft het niet bij een eenmalig project, maar worden deelnemers en ook bewoners enthousiast voor wat hier in gang is gezet.

Je wilt natuurlijk ook graag weten of de inspanningen resultaat hebben. Om dat te kunnen volgen is er een kaart, met daarop alle plekken aangestipt waar een kruidenrand dan wel keverbank is gerealiseerd.

Door de verspreide ligging is het niet te doen, hier gericht aan te gaan monitoren. Maar voor iedereen die toch al graag in het veld is, wordt gevraagd regelmatig eens te kijken bij de ingerichte stroken. En dan natuurlijk alles wat het vermelden waard is, even door te geven! Dat kan via het bekende mailadres wiesmetdepatries@twenterand.nl , via www.knnv.nl/afdeling-vriezenveen/waarnemingen of het waarneming.nl logo hier onder.

Veel plezier bij het kijken, en hopelijk komen er mooie resultaten binnen!  

 

 

Deel deze pagina