donderdag 2 maart 2017

Monitoring project Wies met de Patries in Twenterand gestart!

Donderdagavond 16 februari was de aftrap voor Wies met de Patries, om in kaart te brengen waar in Twenterand nog patrijzen zijn te vinden. Er is uitgezocht waar ze de laatste jaren nog het meest zijn gezien, en daar zijn zes gebieden uitgerold. Elk deel heeft een groepje betrokken tellers, die vanaf nu tot eind maart hun gebied gaan uitpluizen. Dit is de periode waarin de patrijzen paartjes gaan vormen, en dan laten de mannetjes zich het meest horen. Doen ze dat niet spontaan, dan kun je ze altijd nog verleiden door hun roep in het veld een keer af te spelen. Zien doe je ze bijna alleen bij toeval, maar de techniek kan hierbij een handje helpen. 

De bedoeling van deze eerste telling is, te kijken waar de patrijs het nog goed doet. Twenterand wil immers iets doen voor deze soort, en dat kan het beste op de meest kansrijke plaatsen. De gemeente heeft al een begin gemaakt: her en der worden stroken ingezaaid met akker- en bloemgewassen. In Den Ham wordt de Mageler Es weer ingezaaid, en ook een plek bij de sportvelden. De uitbreiding van het industrieterrein Garstelanden in Westerhaar krijgt weer bloemenranden. En in Vriezenveen komen veldjes in het Herman Jansenpark en op het Oude Kerkhof. 

Verder worden ook waar mogelijk bermen verschraald, een voorwaarde voor meer bloeiende kruiden. Als proef zijn langs een paar pas opgeknapte wegen de bermen niet als gebruikelijk meteen weer ingezaaid met gras. Hier is de schrale ondergrond omhoog gebracht, als basis voor een spontane soortenrijke vegetatie. Hier zullen niet alleen patrijzen, maar ook bijen en vlinders wel bij varen. 

Los van de resultaten van de tellingen, zijn we ook blij met alle overige meldingen van patrijzen! Je kunt deze kwijt op internet via www.waarneming.nl , maar ook via het mailadres: wiesmetdepatries@twenterand.nl

Wies met de Patries

Wies met de Patries is Twents dialect voor: wijs met de patrijs, ofwel betrokken bij de patrijs

Het gaat niet goed met de biodiversiteit wereldwijd. Ook in Twenterand hebben veel planten en dieren het moeilijk. Een typische diersoort voor Twenterand die hier erg te lijden heeft, is de patrijs. Daarom heeft de gemeente de patrijs geadopteerd en werkt zij samen met een kernteam aan het beschermen van de patrijs. Deze organisaties denken met elkaar in een kernteam na over welke bescherming de patrijs nodig heeft. Wat moet er versterkt worden aan het landschap en hoe kunnen we zorgen dat alle inwoners zich het wel en wee van de patrijs aantrekken?

KNNV Vriezenveen De KNNV is contactpersoon voor de monitoring van de patrijs. Het bijhouden van gegevens over het aantal aanwezige patrijzen en het coördineren en organiseren van teldagen.

IVN Ham Vroomshoop Het IVN Den Ham Vroomshoop richt zich op educatie over de patrijs richting scholen en geïnteresseerden.

De Basisscholen De basisscholen in Twenterand willen graag inhoud geven aan de adoptie van de patrijs. Met een speciaal educatief programma leren kinderen wat zij kunnen doen om de leefomgeving van de patrijs te beschermen. Met onder meer een reizende tentoonstelling maken de kinderen kennis met de patrijs en wordt bewustzijn op het gebied van natuur en milieu gekweekt.

ANV Land & Schap ANV Land&Schap is contactpersoon voor alle grondeigenaren die hun grond geschikter willen maken voor de patrijs.

STBT (Stichting Toezicht Buitengebied Twenterand Stichting Toezicht Buitengebied Twenterand is het aanspreekpunt voor grondeigenaren die zelf maatregelen (willen) uitvoeren.

Landschap Overijssel Landschap Overijssel beschermt en beheert de natuur en het landschap in Overijssel. Bewoners kunnen zelf veel doen om het landschap waarin ze wonen gezond te houden. Voor zichzelf, maar bijvoorbeeld ook voor de patrijs. Denk aan het natuurvriendelijk inrichten van een erf, Gemeente Twenterand De gemeente Twenterand heeft in haar gemeente de verschillende lokale partijen bijeengebracht om inhoud te geven aan de adoptie.

 

Deel deze pagina