donderdag 10 december 2020

Karakter van het landschap

U kunt tot maandag 4 januari 2021 reageren op de tweede interactieve kaart die is gemaakt in het kader van de interne maatregelen voor het natuurherstelproject in Engbertsdijksvenen. Deze kaart is te vinden op de website van aannemer Roelofs Groep. Op de kaart kunt u aangeven of cultuurhistorie terug zou moeten komen in het toekomstige landschap.

De mens maakt een groot deel uit van de rijke cultuurhistorie van Engbertsdijksvenen. De eerste bewoners kwamen in de Middeleeuwen naar de stuwwal bij Sibculo. Het landschap is door de eeuwen steeds meer veranderd en het hoogveen is grotendeels verdwenen. Staatsbosbeheer heeft aan bureau Cultuurland gevraagd om de landschapskarakteristieken vanuit verschillende tijdslagen in beeld te brengen. Dit kunt u terug zien in de videopresentatie voorafgaand aan de interactieve kaart. Of bekijk de video onderaan deze pagina.

Geef uw mening over cultuurhistorie

Op de interactieve kaart kunt u uw mening geven over het belang van de historie en de bijzondere karakteristieken van dit hoogveenlandschap. Wilt u dat de bijzondere (cultuur)historie van dit hoogveengebied zichtbaar blijft in het landschap? Of hecht u meer waarde aan het vastleggen van de ontstaansgeschiedenis op een andere manier?

Iedereen die wil kan reageren op de interactieve kaart en alle ideeën zijn welkom. In een zorgvuldige afweging wordt bekeken welke ideeën wel en niet haalbaar zijn. Staatsbosbeheer betrekt ook Stichting Streekmuseum Kloosterhaar-Balderhaar, het Veenmuseum in Westerhaar-Vriezenveenswijk en het Klooster Sibculo bij het belang van cultuurhistorie in de toekomst.

Stap voor stap naar een Definitief Ontwerp

De interactieve kaart is onderdeel van het participatieproces met de omgeving om te komen tot een Definitief Ontwerp (DO) voor de interne maatregelen. Naar verwachting is het DO voor de zomer van 2021 bekend en kunnen de werkzaamheden na de zomer starten. Wilt u meer weten wat de komende tijd gaat gebeuren in Engbertsdijksvenen en wanneer u kunt meedenken?

Klik hier om naar de interactieve kaart te gaan.

Drafline met oude schuilhut bij de Engbertsdijk rond 1970 (foto Gerrit Schepers)

Engbertsdijk als zandpad door het veen (foto Gerrit Schepers)

 Deel deze pagina