Meer dan 30 jaar KNNV-inventarisaties nu gedigitaliseerd en beschikbaar

In de loop van de laatste decennia heeft onze KNNV-afdeling, waaronder ook de vogelwerkgroep, een groot aantal terreinen geïnventariseerd. De publicaties met de resultaten waren niet centraal beschikbaar. Om daarin verbetering te brengen en te zorgen dat deze waardevolle informatie niet in het vergeetboek raakt maar gemakkelijk beschikbaar blijft voor hedendaagse leden en onderzoekers, hebben wij nu (bijna) alle rapporten geïnventariseerd en gedigitaliseerd. De lijst met beschikbare rapporten kunt u via deze link opnenen. Willem Wielemaker zal het digitale archief beheren en onderhouden. De rapporten zijn - in digitale vorm - gratis beschikbaar voor leden van KNNV inclusief de vogelwerkgroep en leden van IVN, en tegen een geringe vergoeding ook voor buitenstaanders.

Werkwijze en voorwaarden:

  • KNNV en IVN leden krijgen een digitaal rapport gratis toegezonden na een email aan w.wielemaker@chello.nl met naam van het IVN of KNNV-lid en de titel met jaartal van het digitaal rapport.
  • Niet leden krijgen een digitaal rapport toegestuurd na overmaking van 5 euro op rekening nr. NL28 RABO 0367 0120 49 t.n.v. W.G.Wielemaker onder vermelding van titel en jaartal van het rapport en het emailadres waarnaar het verstuurd moet worden.

 
In alle gevallen geldt:

Copyright KNNV afdeling Wageningen en omstreken

De inhoud van de rapporten mag worden gebruikt voor doeleinden van natuurstudie, natuurbescherming, natuurbeleving en natuureducatie mits met duidelijke bronvermelding.

 

Deel deze pagina