Datum: 
dinsdag 24 maart 2020 19:30 tot 21:30
Type activiteit: 
Vergadering

 

UITNODIGING voor de jaarvergadering KNNV Walcheren

Dinsdag 24 maart 2020 in het Scharrellab van Museum Terra Maris,

Duinvlietweg 6 te Oostkapelle

Aanvang: 19:30 uur

 

Agenda:

19:30-20:15 uur:
Huishoudelijk deel

1 Opening
2 Ingekomen stukken en mededelingen
3 Notulen vorige jaarvergadering*
4 Jaarverslag secretaris*
5 Financieel overzicht 2019 en begroting 2020*
6 Verslag penningmeester en decharge penningmeester*
7 Benoeming nieuwe kascommissie
8 Rooster van aftreden bestuur*
9 Rondvraag
10 Sluiting

20:15 tot 20:30 uur:
Pauze met koffie, thee of sap

20:30 tot plm. 21:30 uur:
Lezing: Link naar “De Oosterschelde – elke dag anders”, door Wilco Jacobusse

*Verslagen 2019

>Link naar verslag jaarvergadering 2019<

>Link naar jaarverslag 2019<

>Link naar financiëel verslag 2019<

>Link naar verslag kascommissie 2019<

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Scharrellab Terra Maris, Duinvlietweg 6 Oostkapelle
Kosten: 
geen
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Nee

Deel deze pagina