(door aanklikken van één van de covers downloadt U een pdf van het betreffende nummer. De jaargangen 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn zo digitaal beschikbaar)

De 'Composiet' is het kwartaalblad van de KNNV Walcheren.

In de 'Composiet' staan enkele vaste rubrieken, actuele berichten, verslagen van werkgroepen en mededelingen van het bestuur. Ook de activiteiten hebben een vaste plaats in het blad.
De 'Composiet' verschijnt vier keer per jaar: In februari, mei, augustus en november.

U kunt adverteren in 'Composiet' (oplage 4 keer per jaar, 180 stuks) tegen het volgende tarief: (Inlichtingen en opgave bij de redactie)
Hele pagina € 140,=
Halve pagina € 75,=
Kwart pagina € 45,=

Redacteur van 'Composiet' is Jos de Jong, 
Walraven van Hallstraat 3, 4333CN Middelburg.
Tel: 0118 61 51 89
Email: composiet2011@hotmail.com

Deel deze pagina