Beste natuurliefhebber ! 

 

In 1931 richtten Jac. P. Thijsse en E. Heimans de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging op.

Alle activiteiten van de KNNV zijn gericht op natuurstudie, natuureducatie, natuurbeheer en natuurbescherming.

 

De afdeling Walcheren richt zich vooral op gezamenlijke natuurbeleving in combinatie met natuurstudie.

De afdeling is actief op het gebied van waarnemingen, inventarisaties, excursies, lezingen en soms cursussen.

Ze is nauw betrokken bij natuur, landschap en het groen op plaatselijk niveau en soms ook bij het beheer daarvan.

Veel leden werken mee aan inventarisaties en tellingen in natuurgebieden en stedelijk gebied.

Binnen de drie werkgroepen (planten, amfibieën-en-reptielen en strand) is veel kennis aanwezig.

 

Leden nemen deel aan regionale en/of landelijke werkgroepen van de KNNV.

Natuurbescherming vraagt door o.a. stijgende recreatiedruk, toenemende verstedelijking, wegenbouw en industrialisatie veel aandacht van het bestuur. Op dit gebied wordt samengewerkt met de Zeeuwse Milieufederatie.

In enkele gevallen wordt samengewerkt met het IVN, het Instituut voor Natuur- en milieueducatie. 

 

Binnen onze vereniging is er “voor elck wat wils “.

 

Misschien dat deze wetenschap een stimulans voor u is om lid te worden.

 

Het lidmaatschap van onze afdeling. 

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 28,= per jaar. Huisgenootleden kunnen lid worden voor € 12,50. De minimale donateurbijdrage is vastgesteld op € 12,50.

Betaling op deze rekening: NL81 TRIO 0379 3040 82 t.n.v. Kon. NL. Natuur. Walcher

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggen 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar.

Leden ontvangen het landelijke magazine "Natura" en het afdelingsblad “De Composiet” (4x per jaar). 

 

Link naar de afdelingsstatuten

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deel deze pagina