'Zeekraal' is de digitale nieuwsbrief van de KNNV Walcheren. Ze verschijnt onregelmatig en kan recent nieuws, wetenswaardigheden of verslagen bevatten die om technische redenen niet in de 'Composiet' geplaatst kunnen worden. Ook wordt 'Zeekraal' gebruikt voor het doorgeven van mededelingen aan de leden.
Niet-leden die 'Zeekraal' willen ontvangen kunnen dit met opgave van hun mailadres doorgeven aan de redactie.

Redacteur van 'Zeekraal' is Gerard Brand, Schuitvlotstraat 24a, 4331SZ Middelburg.
Tel: 0118 63 39 31
Email: zeekraal2011@hotmail.com

Deel deze pagina