Anthophora plumipes - Gewone sachembij
Anthophora plumipes - Gewone sachembij / Foto: Jan Scheffers

Bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. De bijenstand  is een indicator voor de algehele ecologische gezondheid van ons leefmilieu. Bestuivers -  met de honingbij als hoofdrolspeler - zijn cruciaal  voor landbouw en natuur. De ineen-storting van de bijenstand kan grote en onomkeerbare gevolgen hebben voor de voed-selproductie en de biodiversiteit. Dat de bijenvolksterfte landelijk met 20% in 2008 zo'n 3x hoger ligt dan de normale sterfte en dat in Zuid Holland, Flevoland, en delen van   Noord Holland de sterftecijfers 50% of meer zijn (6x hoger dan wat normaal is).

In de periode 2009/2010 was de bijensterfte zelfs 27%, zie voor meer informatie op  Monitor Bijensterfte 2010. In 2011 heeft het Nederlands Centrum Bijenonderzoek een rapport uitgegeven t.a.v. de bijensterfte.

Imidacloprid mogelijke oorzaak bijensterfte. Imidacloprid in milieu veroorzaakt insec-tensterfte en verklaart de neergang van vogelsoorten. In de Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlakte water kunt u alle stoffen vinden die schadelijk zijn voor het milieu.

"De sterfte van complete bijenvolken bij Nederlandse imkers - waarbij niet enkele bijen maar het hele volk in een bijenkast verdwijnt - is de afgelopen zes jaar verdub-beld." Dit is een citaat uit een brief die in NRC Handelsblad was gepubliseerd op 2 mei 2009.  Op zaterdag 7 mei 2011 stond in NRC Handelsblad een artikel over de bijensterfte. Klik hier.

Op de website Bijensterfte vindt u nog meer informatie.

Op zaterdagavond 12 maart 2011 was er een uitzending van Zembla over  "Moord op de Honingbij".  Deze wordt in een nieuw venster geopend.

Andrena florea - Heggerankbij
Andrena florea - Heggerankbij / Foto: Jan Scheffers

U kunt ook een protestmail sturen om de bijensterfte te stoppen. Klik hier.

Voor Tweede Kamervragen over de bijensterfte. Klik hier. Op 15 maart 2011 was er een vraaguurtje over de bijensterfte in de Tweede Kamer. Klik hier voor dit debat.

Hieronder staan een aantal websites waar u nog meer informatie kunt vinden.

Atlas Bestrijdingsmiddelen
Bijenhelpdesk
Bijenhotels
De Bijenstichting
Drachtenplantengids voor bijen
Gids Nederlandse Bijen
Nederlandse Rode lijst van bijen
Wageningen UR – Publicaties over bijen
Universiteit Utrecht - Bijensterfte

Onder bijlage staan een aantal publicaties die u kunt raadplegen. Het bijen.pdf kunt u kopen maar ook downloaden bij Nieuwskiosk van de WUR. De andere publicaties (en meer) kunt u vinden op Wageningen UR - Publicaties. 

Wilt u op deze pagina reageren? Klik hier.

Deel deze pagina