Blankenburg tunnel. Nee!
Foto: Erwin van Leeuwen

Ook onze afdeling is tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Op 6 juli 2011 heeft de Raad van State alle bezwaren tegen de aanleg van het Tracé A4 Delft-Schiedam afgewezen. Rijkswaterstaat kan nu zonder problemen de A4 aanleggen. Op de website van de Raad van State kunt het persbericht en de uitspraak nog eens na-lezen.

In de 19e eeuw was er op de kop van Rozenburg een prachtig stuk natuur ontstaan, De Beer. In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw moest dit stuk natuur plaats maken voor havens en allerlei economische activiteiten. 

Nu zijn er plannen om door een aantal natuurgebieden een tunnel aan te leggen. De leefbaarheid in het Rijnmondgebied wordt dus steeds slechter. Meer asvalt betekend meer auto's. Dus meer fijnstof! Terwijl er ander alternatieven zijn om de file druk te ver-minderen. 

De Blankenburgtunnel wordt aangelegd door de natuurgebieden Αlkeetbuitenpolder, Rietputten en Het Volksbos , de eerste twee natuurgebieden zijn belangrijke gebieden van Natuurmonumenten. De KNNV afd. Waterweg-Noord inventariseert al jaren in de Riet-putten en het Volksbos. Op de pagina rapporten treft u diverse rapporten aan van deze gebieden. Ook op de pagina verslagen treft u inventarisatielijsten (Rietputten/Volksbos) aan van paddenstoelen die zijn geïnventariseerd in 2009, 2010 en 2011.

Om weerstand te bieden tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel is er een coalitie gevormd. Deze coalitie bestaat uit: Milieudefensie, Natuurmonumenten, Groeiend Verzet, KNNV Delfland, KNNV afd Waterweg-Noord, Blankenburgtunnel Nee, Milieufederatie Zuid-Holland, A4 met vaart en diverse politieke partijen (van SP tot Christen Unie / SGP) uit de regio. Op de website Vitaal Midden-Delfland vindt u meer informatie.

Ook Natuurmonumenten wijst plannen Blankenburgtunnel af. Lees verder de Campagne Blankenburgtunnel van Naruurmonumenten.

Milieudefensie presenteert duurzaam verkeersplan Randstad Zuid. Filedruk daalt met 40% zonder nieuw asfalt. Lees verder.

Op de website van Rotterdam vooruit! vindt u nog veel meer informatie over de genoemde tracés. Beluister hier het interview met havendirecteur Hans Smits met radio Rijnmond t.a.v. de Havnplannen 2020.

Ook op You Tube staan filmpjes over het protest tegen de Blankenburgtunnel. 

Onder het kaartje staan de organisaties die deelnemen.

Tracé - Blankenburgtunnel

Blankenburgtunnel. Nee!
Het Volksbos (tussen Maassluis en Vlaardingen)
Hoe zo! Midden-Delfland snelweg
Groene metropool (Bouw mee aan een groene metropool)
Midden-Delfland Vereniging
Stichting stop RW19 A4
Stichting A4 met vaart
Vereniging tegen Milieuederf - VTM
Milieufederatie Zuid-Holland
Milieudefensie
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker

Wilt u op deze pagina reageren? Klik hier.

Deel deze pagina