De Aalkeetpolder
Foto: Joost Husslage

Het Maassluisse deel van de Aalkeetpolder ligt aan de oostzijde van de bebouwde kom van Maassluis en is gelegen tussen het woongebied van Sluispolder aan de westzijde, rijksweg A20 aan de noordzijde, de gemeentegrens van Vlaardingen aan de oostzijde en de Vlaardingsedijk aan de zuidzijde.

In 2009 heeft de gemeente Maassluis een Bestemmingsplan Aalkeetpolder opgesteld. Dit is op 19 mei 2009 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plan heeft betrekking op een recreatieplas ten oosten van de Boonervliet. Het maakt onder meer horeca, een botenloods/ kanoverhuurbedrijf en een kinderboerderij met speeltuin mogelijk bij de plas.

De vereniging van Huiseigenaren Woonpark Boonervliet, Bewoners Organisatie Boonerlucht en een aantal andere omwonenden kwamen tegen de provinciale goedkeuring in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op dinsdag 8 februari 2011 was er een zitting over de goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van het bestemmingsplan 'Aalkeetpolder' van de gemeente Maassluis. 


De Aalkeetpolder
Foto: Joost Husslage

Op 2 maart 2011 deed de Raad van State uitspraak t.a.v. Bestemmingsplan Aalkeet-polder. Deze uitspraak was zeer gunstig te noemen. Dankzij deze uitspraak gaat een aantal zaken in de Aalkeetpolder niet door. 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de Aalkeetpolder in Maassluis ten dele afgekeurd. De Raad van State meent dat er onvoldoende zorgvuldigheid is betracht bij het in kaart brengen van de extra parkeer-druk die verwacht moet worden door nieuwe recreatie- en horecavoorzieningen bij de recreatieplas. De aangenomen achteruitgang van de natuurwaarden t.o.v. de situatie beschreven in ondergenoemd KNNV-rapport had moeten worden onderzocht. Het bestemmingsplan werd in mei 2009 vastgesteld door de gemeenteraad van Maas-sluis en in januari vorig jaar (2010) goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

De uitspraak is dus mede te danken aan het rapport “Vogels in het recreatiegebied Maassluis-Oost” – april 2003 (Loek Batenburg e.a.) van de KNNV afd. Waterweg-Noord 

Op de fotogalerij van De Aalkeetpolder staan nog meer foto's.

Wilt u op deze pagina reageren? Klik hier.

Deel deze pagina