Op deze pagina treft u de diverse lidmaatschappen die de afdeling hanteert aan. Onderaan deze pagina staan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HHR) van de afdeling.

Nieuwe KNNV- en Jeugdleden ontvangen een welkomstgeschenk.

KNNV lidmaatschap: € 33,00 (2020) per jaar, inclusief Natura en Struinen.

Jeugdlidmaatschap: € 16,00 (2020) per jaar. Tot 25 jaar, inclusief Natura en Struinen.

Huisgenootlidmaatschap: € 11,50 (2020) per jaar. Alleen wanneer partner volwaardig lid is van de KNNV afd. Waterweg-Noord.

Struinenlidmaatschap: € 11,00 (2020) per jaar. Alleen mogelijk als men lid is van een andere afdeling.

Als u zich aan wilt melden vinden we dat erg leuk en willen we u vragen om naar de aanmeldpagina te gaan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester

Deel deze pagina