zaterdag 25 mei 2019

"Bijen op de fiets in Vlaardingen”

Een natuurfietstocht op zoek naar bijen.

De KNNV afdeling Waterweg Noord organiseert in samenwerking met de gemeente Vlaardingen, Team Klavertje Vier en de KNNV afdeling Delfland op 25 mei aanstaande een natuurfietstocht met als thema Bijen op de fiets in Vlaardingen dit om het belang van bijen onder de aandacht te brengen. Onderweg worden bijen gezocht en de resultaten van de bijvriendelijke initiatieven in Vlaardingen bekeken.

Er zijn geen kosten aan deze fietstocht verbonden maar aanmelding op  bijenfietstochtvlaardingen@gmail.com  is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt. Er kunnen 25 tot maximaal 30 deelnemers mee. Neem fiets en lunch mee. Tijdens de tocht is bijenexpertise aanwezig. De fietstocht zal om 10:00 uur starten en om circa 15:00 uur eindigen.

 

Wat gaat er gebeuren?

In de Heemtuin Westwijk houdt wethouder Bart de Leede (Klimaatadaptatie, Openbare Ruimte en Groen, Biodiversiteit en Dierenwelzijn) een speech over de betekenis van het groenbeleid van de gemeente Vlaardingen voor insecten en in het bijzonder bijen. Vervolgens gaat heemtuinbeheerder Ton Tobe met de deelnemers rond door de heemtuin op zoek naar enkele bijenrijke plekken.

Daarna begint de fietstocht langs de west- en noordzijde van de Vlaardingse Westwijk. Daar worden enkele hotspots van het Vlaardingse groenbeheer bezocht.

o.a. zal de beheerder van het Voedselbos (De Snoepjestuin) het nodige vertellen gepland. Na een korte lunchstop op weg naar de Broekpolder fietsen we verder naar de twee hotspots voor bijen in het terrein de Ruigte. De tocht gaat verder over de Broekpolderweg (langs de snelweg) naar de Hoeve Rust-Hoff waar de in 2018 ingezaaide bermen in het kader van het Honey Highway-project bezoeken.

 

Aanleiding

Vooral in West-Europa en Noord-Amerika maar ook in Nederland  wordt een grote teruggang van insecten gesignaleerd. Vooral treedt de teruggang op bij bijen, vlinders en kevers. Van minder bekende insectengroepen is over een mogelijke teruggang zo goed als niets bekend. Insecten zijn belangrijk in ecosystemen als voedsel voor vogels, vleermuizen en reptielen. Ze zorgen voor de bestuiving van veel wilde planten. En dat geldt evengoed voor de bestuiving van landbouwgewassen. Insecten dragen ook bij aan een gezond bodemleven.

Om de situatie voor kwetsbare insecten te verbeteren is in de afgelopen jaren al veel gebeurd en dan vooral op kleine schaal. Het in Delfland ontstane Honey Highway Initiatief is daar een fraai voorbeeld van. De gemeente Vlaardingen voert al jaren lang in delen van de stad een op ecologische basis gestoeld groenbeheer. Verder zijn voor groepen bijen, diverse soorten aangewezen als Rode Lijstsoort. Dat wil zeggen: kwetsbaar met gevaar voor uitsterven in Nederland. Een enkele insectensoort zoals het Vliegend Hert kreeg zelfs wettelijke bescherming.

 

Wat is en doet de KNNV afdeling Waterweg-Noord?

Door middel van excursies, lezingen, cursussen en werkgroepavonden en -ochtenden kunnen de leden hun kennis over de natuur vergroten. De afdeling bestaat uit werkgroepen op het gebied van: insecten, paddenstoelen, planten, strand en vogels. De werkgroepen komen één á twee keer per maand bijeen. Ook worden er maandelijks excursies georganiseerd door de diverse werkgroepen. De KNNV-WN heeft de afgelopen jaren diverse inventarisatie - en monitoringverslagen samengesteld.

Vanaf 1988 is de vereniging gevestigd in natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, 3121 CL Schiedam

Deel deze pagina