dinsdag 6 maart 2018

 

Planten werkgroep avond.
Op vrijdag 2 maart 2018 was het thema winterkenmerken van knoppen aan boom of struik. Er waren 5 leden aanwezig en er was een leuke verzameling takken meegenomen. Vrijwel alle struiken en bomen in de stad zijn aangeplant en het zijn dan vaak variëteiten. Met behulp van de determinatietabellen is zoveel mogelijk gecontroleerd. Voor een goede determinatie is er vaak ook informatie over de bast en habitus van de boom of struik nodig. Daarom kon een deel niet helemaal op naam gebracht worden.

De gedetermineerde takken.

 1. Bittere Wilg                 Salix purpurea

2. Gladde Iep                  Ulmus minor

3. Eenstijlige meidoorn    Crateagus monogyna

4. Berk                           Betula spec.

5. Vlier                           Sambucus nigra

6 .Plataan                      Platanus spec.

7. Hazelaar                    Corylus avellana

8. Beuk                         Fagus sylvatica

9. Gelderse Roos            Viburnum opulus

10. Zwarte Els                Alnus glutinosa

11. Es                            Fraxinus excelsior

12 Gele Kornoelje           Cornus mas

13 Rode Kornoelje           Cornus sanguinea

14 Esdoorn                     Acer platanoides

Deel deze pagina