Zomerprogramma 2019
In het zomerprogramma is aandacht voor het inventariseren van (dag)vlinders en wat later in het voorjaar ook libellen in het Twiske. Het verzamelen is om 14.00 uur bij de brug vlakbij het gebied de Blokken. Daarnaast richt het programma ook op het inventariseren van nachtvlinders. Dit wordt vanaf 11 mei vooralsnog alleen in de tuin van Nico gedaan en in verband met parkeerproblemen voorlopig niet meer op de Kooiakkers. Wordt slecht weer verwacht of bij twijfel neem dan contact op met Nico. Dit kan telefonisch (0653460108) dan wel via app (0682836310).

Data dagvlinderen/libellen allen startend om 14.00 uur en verzamelen bij de brug nabij de Blokken in het Twiske:

2 april

16 april

14 mei

28 mei

11 juni (Nico is ivm vakantie afwezig; vervanger neemt het over)

29 juni

9 juli

23 juli

6 augustus

20 augustus

3 september

17 september

1 oktober (het weer moet wel meezitten)

 

Nachtvlinderen in de tuin van Nico:

6 april om 21.00 uur

3 mei om 21.40 uur

11 mei 21.10 uur

1 juni om 22.20 uur

29 juni 22.30 uur

6 juli om 22.30 uur

3 augustus om 22.00 uur

31 augustus om 21.00 uur (is tevens de nacht van het vlinderweekend)

28 september om 20.00 uur

 

En in verband met de nacht van het vlinderweekend zal op 30 augustus in het Twiske om 21.00 uur bij de Marsen een vlindertelling plaatsvinden.

 

Winterprogramma 2018/19
De vlinderwerkgroep komt in het komende winterhalfjaar eens in de maand op een woensdagavond bijeen in het Natuurmuseum bijeen. Neem voor die avonden plaatjes of foto's mee die nog een naam verdienen. De Vlinderwerkgroepcoördinator zal zelf een voorraadje op een stick zetten zodat binnen de groep weer lekker kan worden gepuzzeld naar de naam.

De bijeenkomsten zijn gepland voor:

woensdag 24 oktober

woensdag 21 november

woensdag 12 december

woensdag 16 januari

woensdag 13 februari

woensdag 13 maart

woensdag 10 april

Hoop jullie die avonden te mogen begroeten.

Jaarverslag 2017 Vlinderwerkgroep

Het jaarverslag van de Vlinderwerkgroep is via deze link in te zien.

Beknopt verslag van de Vlinder Werkgroep van de KNNV afd.Zaanstreek over 2016

De vlindergroep komt in het winterhalfjaar eens in de maand een avond in het museum
bijeen. Ook bij een van de leden thuis een ochtend per maand. Op die bijeenkomsten zoeken-proberen-we de juiste naam bij de gefotograveerde beestjes te krijgen. Dit kunnen naast dag-nachtvlinders ook libellen , spinnen etc. zijn. Dit om onze kennis uit te breiden en om van elkaar te leren, hoe te kijken en waar op te letten.

Kleine Vos - Distelvlinder - Citroenvlinder

In het voorjaar-zomer hebben we routes voor dagvlinders en libellen gelopen in 't Twiske en Varkensland. Ook zijn we een twintigtal avonden/nachten met lamp/laken actief geweest. Op de Kooiakkers-SBB- ,bij leden thuis en heemtuin Zaandam. Hierdoor is het groepje actieve vlinderaars wat groter gegroeid doordat  enkele mensen meer kennis wilden opdoen. Een welkome aanvulling dus want het   groepje werd klein. De opgedane gegevens -waarnemingen- zijn doorgegeven aan de vlinderstichting.

Nico Dekker,  

Deel deze pagina