Kooiakkers

De Kooiakkers is onderdeel van het veenweidegebied aan de oostzijde van Zaandijk, vlak bij de Zaanse Schans. Het terrein is 1,8 ha groot en bestaat voor een klein deel uit essen/wilgen/berken bos met een rijke ondergroei. Een ander deel bestaat uit veenmosrietland dat rijk is aan Moerasviooltjes, Rietorchissen en Zonnedauw. De KNNV werkgroep Kooiakkers weet meer dan 20 jaar de bijzondere vegetatie door middel van verschraling (maaien en afvoeren) in stand te houden. Het gebiedje heeft ook bijzondere zichtlijnen die van opslag worden vrijgehouden. Zo is er een prachtig zicht op de Roosmolen uit 1926. Op het terrein komt ook de unieke noordse woelmuis voor. Voor degenen die niet bekend zijn met de lokatie van Kooiakkers is hier een plattegrond van Kooiakkers plus omgeving en de Kooiakkers specifiek in pdf formaat toegevoegd.
 
 

 Door de link te activeren krijgt u een indeling van de Kooiakker te zien op basis van de meest voorkomende planten.  Klik op deze link: Kooiakkers

 

Beheer Kooiakkers

Iedere woensdagochtend en iedere eerste zaterdagochtend van de maand vindt van 9.30 uur tot 13.00 uur onderhoud op de de Kooiakkers plaats. Deelnemers die ook (eens) willen deelnemen aan dit onderhoud kunnen zich ter plaatse melden bij Albert van Scheers.

 

 

 
Naam Datum
Jaarverslag

2017

Jaarverslag

2016

Jaarverslag 2015
Duyvis Wiener Hart en Zieldag bij de Kooiakkers 2015-03-20
Jaarverslag

2014

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina