Kooiakkers

De Kooiakkers is onderdeel van het veenweidegebied aan de oostzijde van Zaandijk, vlak bij de Zaanse Schans. Het terrein is 1,8 ha groot en bestaat voor een klein deel uit essen/wilgen/berken bos met een rijke ondergroei. Een ander deel bestaat uit veenmosrietland dat rijk is aan moerasviooltjes en zonnedauw. De KNNV werkgroep Kooiakkers weet ruim 18 jaar de bijzondere vegetatie door middel van verschraling (maaien en afvoeren) in stand te houden. Het gebiedje heeft ook bijzondere zichtlijnen die van opslag worden vrijgehouden. Zo is er een prachtig zicht op de Roosmolen uit 1926. Op het terrein komt ook de unieke noordse woelmuis voor. Voor degenen die niet bekend zijn met de lokatie van Kooiakkers is hier een plattegrond van Kooiakkers toegevoegd.
 
 

 

 
Naam Datum
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Duyvis Wiener Hart en Zieldag bij de Kooiakkers 2015-03-20
Jaarverslag

2014

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina