Winterprogramma 2019/20
De Plantenwerkgroep heeft haar winterprogramma voor 2019/20 opgesteld. Het programma bestaat avondexcursies. Per excursie staat minimaal het onderwerp en start- en verzamelplek. Voorts zal de Natuurhistorisch Secretaris vooraf aan iedere excursie een mail sturen met nadere informatie over de komende excursie.

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2017
Het verslag 2017 van de Plantenwerkgroep is via deze link in te zien.

Jaarverslag Plantenwerkgroep 2016
De plantenwerkgroep bestaat uit 23 leden waarvan 12 actief. In de loop van het jaar bezoekt de werkgroep elke twee weken een natuurterrein. De onderwerpen zijn divers zoals: varens, grassen, mossen, korstmossen, kiemplanten, knoppen, gallen, paddenstoelen, muur- en waterplanten. 
 In de winter komen we zo om de drie weken bijeen. 

Plantenwerkgroep Banner

In januari 2016 hebben we bijenorchis rozetten geteld langs de Guisweg deze aan de gemeente Zaanstad doorgegeven zodat het beheer daar op aangepast kon worden. In februari hielden we in samenwerking met IVN- Waterland een knoppen excursie in het Purmerbos. In juni stonden we met een informatiekraam op de Opendag Kalverpolder. In oktober organiseerden we een publiekexcursie in het Vijfhoekpark over paddenstoelen.

Tevens bezochten we in het najaar Castricum om onze paddenstoelroute voor de 33-ste keer te gaan inventariseren.
Een jaarlijks terugkerende onderneming waar vele leden bij aanwezig zijn, dit jaar met IVN- Waterland samen. 
Op verschillende zomer vrijdagavonden bezochten we de Heemtuin, Volkstuinvereniging-Jan Vroegop, Twiske, Guisveld, Kooiakkers, Guisweg-orchideeën en Buitenhuizen- natuurgebied langs het Noordzee kanaal.


Ank Veenis 

 

Terugkeren naar homepage

Deel deze pagina