Datum: 
woensdag 5 februari 2020 20:00 tot zondag 8 november 2020 16:00
Type activiteit: 
Cursus

Op woensdag 5 februari 2020 start de KNNV afd. Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn de cursus “Vogels kijken en herkennen” voor mensen die al een basiskennis van vogels kijken hebben en nog betere vogelaars willen worden. In deze meer interactieve cursus leert u veel vogels van Nederland op hun uiterlijke kenmerken, gedrag en geluiden (vogelzang en roepjes) herkennen.
We besteden vooral aandacht aan het goed observeren en determineren van de soorten. Waar moet je op letten? Wat zijn de soort-specifieke kenmerken? Ook het gedrag van vogels en hun relatie met de omgeving komen aan bod. U krijgt lesmateriaal met vele afbeeldingen van de besproken vogels in kleur.
De cursus bestaat uit 8 lesavonden op de 1e woensdag van de maand en 8 excursies op de zondag daaropvolgend:

Module                               Lesdatum              Excursiedatum        Bestemming
Eenden en ganzen              5 februari              9 februari               Biesbosch
Roofvogels                         4 maart                 8 maart                  Oostvaardersplassen
Vogels van stad en dorp      1 april                   5 april                    Beverweert
Bos- en heidevogels            6 mei                    10 mei                    Heidestein
Moeras- en weidevogels      3 juni                    7 juni                     Groene Jonker
Vogels van wad en slik        2 september          6 september           Texel of Zeeland
Trekvogels herkennen         7 oktober              11 oktober              Treekerpunt Leusden
Vogels van kust en zee        4 november           8 november            Pier bij IJmuiden

De cursus wordt gegeven door een team van ervaren docenten en vogelaars en vindt plaats in het gebouw van Helicon Socrateslaan 22A, 3707 GL Zeist van 20.00 tot 22.00 uur.
Maximum aantal deelnemers is 25 personen.

Kosten voor de hele cursus (inclusief uitgebreide cursusmap in kleur en koffie/ thee etc.):
- Leden KNNV/ IVN: € 160,-. 
- Deelnemers die meteen lid worden van de KNNV: € 180,- (lidmaatschap kost eigenlijk € 34,00).
- Deelnemers die geen lid van de KNNV willen worden € 185,-.

Kosten vooraf te betalen op bankrekening NL93INGB0003720624 t.n.v. de KNNV, afd. Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn o.v.v. voor- en achternaam en “Vogelcursus”.

Opgave en informatie bij Lieke Versantvoort, het liefst via de email n.h.secretaris@heuvelrug.knnv.nl of via 030-6562463.

Vertrekplaats: 
Gebouw Helicon, Socrateslaan 22A, 3707 GL Zeist
Kosten: 
Leden KNNV/ IVN: € 160,-. Leden KNNV/ IVN: € 160,-. - Deelnemers die meteen lid worden van de KNNV: € 180,-. Leden KNNV/ IVN: € 160,-. - Deelnemers die meteen lid worden van de KNNV: € 180,-. Geen lid van de KNNV: € 185,-
Contactpersoon: 
Lieke Versantvoort
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Nee

Deel deze pagina